Mùa xuân là Tết trồng cây

Nhà văn Di Li (ngoài cùng, bên phải) cùng các bạn du xuân miền Tây Bắc. Ảnh: NVCC
Nhà văn Di Li (ngoài cùng, bên phải) cùng các bạn du xuân miền Tây Bắc. Ảnh: NVCC
Nhà văn Di Li (ngoài cùng, bên phải) cùng các bạn du xuân miền Tây Bắc. Ảnh: NVCC
Lên top