Mùa trẩy mận ở nông trại hữu cơ

Khi những quả mận trên thân cây 20-30 năm tuổi, chuyển từ màu xanh sang tím đậm là lúc người dân bản Pa Khen 1, như gia đình anh Tráng A Dúng, bắt đầu mùa thu hoạch.
Khi những quả mận trên thân cây 20-30 năm tuổi, chuyển từ màu xanh sang tím đậm là lúc người dân bản Pa Khen 1, như gia đình anh Tráng A Dúng, bắt đầu mùa thu hoạch.
Khi những quả mận trên thân cây 20-30 năm tuổi, chuyển từ màu xanh sang tím đậm là lúc người dân bản Pa Khen 1, như gia đình anh Tráng A Dúng, bắt đầu mùa thu hoạch.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top