Mùa săn cá bông lau

Các ngư dân bủa lưới giữa màn đêm.
Các ngư dân bủa lưới giữa màn đêm.
Các ngư dân bủa lưới giữa màn đêm.
Lên top