Một vùng thơ ấu

Cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Huyền và Chủ tịch Ban PHHS Trường Tiểu học Dịch Vọng B trao máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng Chương trình "Máy tính cho em" (ảnh chụp đã được nhà trường và phụ huynh cho phép).Ảnh: Hải Trà
Cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Huyền và Chủ tịch Ban PHHS Trường Tiểu học Dịch Vọng B trao máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng Chương trình "Máy tính cho em" (ảnh chụp đã được nhà trường và phụ huynh cho phép).Ảnh: Hải Trà
Cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Huyền và Chủ tịch Ban PHHS Trường Tiểu học Dịch Vọng B trao máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng Chương trình "Máy tính cho em" (ảnh chụp đã được nhà trường và phụ huynh cho phép).Ảnh: Hải Trà
Lên top