Một vòng chợ phiên từ cao nguyên trắng

Những phiên chợ vùng cao ở Lào Cai luôn đậm đà bản sắc văn hoá đồng bào thiểu số.
Những phiên chợ vùng cao ở Lào Cai luôn đậm đà bản sắc văn hoá đồng bào thiểu số.
Những phiên chợ vùng cao ở Lào Cai luôn đậm đà bản sắc văn hoá đồng bào thiểu số.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top