Một tuần trong tâm đại dịch nước Mỹ

Seattle đã trở thành "thành phố ma" khi không ai ra đường do dịch bệnh.
Seattle đã trở thành "thành phố ma" khi không ai ra đường do dịch bệnh.
Seattle đã trở thành "thành phố ma" khi không ai ra đường do dịch bệnh.
Lên top