Một tay gây dựng phủ, đền

Nghệ nhân dân gian Trần Thị Vân (đang hầu đồng), người phục dựng Quảng cung phủ ở Ý Yên.
Nghệ nhân dân gian Trần Thị Vân (đang hầu đồng), người phục dựng Quảng cung phủ ở Ý Yên.
Nghệ nhân dân gian Trần Thị Vân (đang hầu đồng), người phục dựng Quảng cung phủ ở Ý Yên.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top