Một dải Tây Bắc với huyền sử Nàng Han

Lễ hội té nước của người Thái ở xã Khổng Lào (Phong Thổ, Lai Châu). Theo tín ngưỡng của người Thái vùng này, Nàng Han từ Mường Trời xuống hòa vào dòng nước suối ban phúc cho dân bản.
Lễ hội té nước của người Thái ở xã Khổng Lào (Phong Thổ, Lai Châu). Theo tín ngưỡng của người Thái vùng này, Nàng Han từ Mường Trời xuống hòa vào dòng nước suối ban phúc cho dân bản.
Lễ hội té nước của người Thái ở xã Khổng Lào (Phong Thổ, Lai Châu). Theo tín ngưỡng của người Thái vùng này, Nàng Han từ Mường Trời xuống hòa vào dòng nước suối ban phúc cho dân bản.
Lên top