Mong có những siêu thị giá 0 đồng

Công nhân lao động tại siêu thị giá 0 đồng do Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tổ chức tháng 6 năm 2020. Ảnh: L.Nguyên
Công nhân lao động tại siêu thị giá 0 đồng do Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tổ chức tháng 6 năm 2020. Ảnh: L.Nguyên
Công nhân lao động tại siêu thị giá 0 đồng do Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tổ chức tháng 6 năm 2020. Ảnh: L.Nguyên
Lên top