Mỗi năm Việt Nam nhận khoảng 2 triệu tia sét

Không nên cầm ô đi đường khi trời nhiều sấm chớp, tránh nguy cơ bị sét đánh.
Không nên cầm ô đi đường khi trời nhiều sấm chớp, tránh nguy cơ bị sét đánh.