Mộc Châu mùa trẩy mận

Gia đình chị Giàng Thị Ly ở xã Chiềng Đi, huyện Vân Hồ thu hái mận trong vườn. Nhà chị Ly trồng khoảng 5ha mận quanh bản. Đến mùa hái quả, chị bán cho thương lái thu về khoảng 100 triệu đồng. Tại vườn, vào đầu hoặc cuối vụ, mận Mộc Châu luôn được bán với giá 40.000-60.000 đồng/kg. Chính vụ, mận cũng giữ được giá khá ổn định ở mức 15.000-20.000 đồng/kg.
Gia đình chị Giàng Thị Ly ở xã Chiềng Đi, huyện Vân Hồ thu hái mận trong vườn. Nhà chị Ly trồng khoảng 5ha mận quanh bản. Đến mùa hái quả, chị bán cho thương lái thu về khoảng 100 triệu đồng. Tại vườn, vào đầu hoặc cuối vụ, mận Mộc Châu luôn được bán với giá 40.000-60.000 đồng/kg. Chính vụ, mận cũng giữ được giá khá ổn định ở mức 15.000-20.000 đồng/kg.
Gia đình chị Giàng Thị Ly ở xã Chiềng Đi, huyện Vân Hồ thu hái mận trong vườn. Nhà chị Ly trồng khoảng 5ha mận quanh bản. Đến mùa hái quả, chị bán cho thương lái thu về khoảng 100 triệu đồng. Tại vườn, vào đầu hoặc cuối vụ, mận Mộc Châu luôn được bán với giá 40.000-60.000 đồng/kg. Chính vụ, mận cũng giữ được giá khá ổn định ở mức 15.000-20.000 đồng/kg.
Lên top