Miền Trung phải tận dụng thế mạnh rừng - biển để phát triển

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung.
Lên top