Tác phẩm và dư luận

Miền khai phá không ảo tưởng

Thảo Tươi (ngoài cùng bên trái).
Thảo Tươi (ngoài cùng bên trái).