Mexico - đất nước nguy hiểm nhất thế giới dành cho các nhà báo

Báo chí Mexico với bài viết tưởng nhớ Valdez.
Báo chí Mexico với bài viết tưởng nhớ Valdez.