Mexico - đất nước nguy hiểm nhất thế giới dành cho các nhà báo

Báo chí Mexico với bài viết tưởng nhớ Valdez.
Báo chí Mexico với bài viết tưởng nhớ Valdez.
Báo chí Mexico với bài viết tưởng nhớ Valdez.