Điểm nhấn trong tuần

“Màu xanh” ở Singapore và Trung Quốc

Màu xanh được phủ rộng ở Singapore.
Màu xanh được phủ rộng ở Singapore.