Cuộc đời qua ảnh

Mặt nạ giấy bồi với Trung thu

Nhiều bạn nhỏ đang trang trí cho chiếc mặt nạ của mình.
Nhiều bạn nhỏ đang trang trí cho chiếc mặt nạ của mình.