Không ngạc nhiên

Mất gì dễ như mất phim?

Cảnh trong phim "Những nụ hôn rực rỡ".
Cảnh trong phim "Những nụ hôn rực rỡ".