Mắt đẹp của Thần núi

Kỳ quan núi Thủng Phja Piót ở Trà Lĩnh, Cao Bằng. Ảnh: Phạm Khoa
Kỳ quan núi Thủng Phja Piót ở Trà Lĩnh, Cao Bằng. Ảnh: Phạm Khoa
Kỳ quan núi Thủng Phja Piót ở Trà Lĩnh, Cao Bằng. Ảnh: Phạm Khoa
Lên top