Marco Polo trong thời đại phép thuật logic cùng tồn tại

Trên bìa sách là hình bức tranh vẽ lại cảnh Đại Hãn Hốt Tất Liệt đi săn. Tác giả đã dựa đáng kể vào nguồn tư liệu về Marco Polo bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Ba Tư, tiếng Latinh, tiếng Quan Thoại và tiếng Mông Cổ... để viết nên tác phẩm này nhằm khám phá những tranh cãi kéo dài xung quanh truyền thuyết về Polo và những câu hỏi lâu đời mà chưa có lời giải đáp. Ảnh do Omega Plus cung cấp
Trên bìa sách là hình bức tranh vẽ lại cảnh Đại Hãn Hốt Tất Liệt đi săn. Tác giả đã dựa đáng kể vào nguồn tư liệu về Marco Polo bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Ba Tư, tiếng Latinh, tiếng Quan Thoại và tiếng Mông Cổ... để viết nên tác phẩm này nhằm khám phá những tranh cãi kéo dài xung quanh truyền thuyết về Polo và những câu hỏi lâu đời mà chưa có lời giải đáp. Ảnh do Omega Plus cung cấp
Trên bìa sách là hình bức tranh vẽ lại cảnh Đại Hãn Hốt Tất Liệt đi săn. Tác giả đã dựa đáng kể vào nguồn tư liệu về Marco Polo bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Ba Tư, tiếng Latinh, tiếng Quan Thoại và tiếng Mông Cổ... để viết nên tác phẩm này nhằm khám phá những tranh cãi kéo dài xung quanh truyền thuyết về Polo và những câu hỏi lâu đời mà chưa có lời giải đáp. Ảnh do Omega Plus cung cấp
Lên top