Mai Bảo Ngọc: “Là diễn viên phải biết biến hóa đa dạng”