Mai Anh Tuấn - vị Tam khôi cầm quân bỏ mình giữ biên ải

Ở ven hồ Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội 
có con phố nhỏ dài gần một cây số tên là phố Mai Anh Tuấn (ảnh: Tiến Tuấn)
Ở ven hồ Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội có con phố nhỏ dài gần một cây số tên là phố Mai Anh Tuấn (ảnh: Tiến Tuấn)
Ở ven hồ Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội có con phố nhỏ dài gần một cây số tên là phố Mai Anh Tuấn (ảnh: Tiến Tuấn)