Ma Văn Kháng - năm tháng nhọc nhằn, năm tháng nhớ thương

Nhà văn Ma Văn Kháng ký tặng sách cho độc giả.
Nhà văn Ma Văn Kháng ký tặng sách cho độc giả.
Nhà văn Ma Văn Kháng ký tặng sách cho độc giả.