"Ma Nhai kỷ công bi văn" - bảo vật quốc gia

Bài văn bia khắc trên vách núi. Ảnh: Nguyễn Năng Lực
Bài văn bia khắc trên vách núi. Ảnh: Nguyễn Năng Lực
Bài văn bia khắc trên vách núi. Ảnh: Nguyễn Năng Lực
Lên top