Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Lương Đình Dũng không ngại bỏ 60 tỉ làm phim về nạn ấu dâm