Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lục quân Mỹ bẽ bàng vì “siêu súng ngắn” đầy lỗi

Lục quân Mỹ bắt đầu phát súng M17 do Sig Sauer sản xuất cho nhiều quân nhân trong lực lượng này.
Lục quân Mỹ bắt đầu phát súng M17 do Sig Sauer sản xuất cho nhiều quân nhân trong lực lượng này.