Lực đẩy của thị trường chứng khoán thời COVID-19

Do ảnh hưởng của dịch, nhiều nhà đầu tư đã chuyển sang chứng khoán nhằm kiếm lời bù đắp cho lãi suất tiết kiệm rất thấp. Ảnh TL.
Do ảnh hưởng của dịch, nhiều nhà đầu tư đã chuyển sang chứng khoán nhằm kiếm lời bù đắp cho lãi suất tiết kiệm rất thấp. Ảnh TL.
Do ảnh hưởng của dịch, nhiều nhà đầu tư đã chuyển sang chứng khoán nhằm kiếm lời bù đắp cho lãi suất tiết kiệm rất thấp. Ảnh TL.
Lên top