Luật sư là “nhịp cầu” kết nối giữa pháp luật và kinh doanh

Luật sư Trương Thanh Đức là chuyên gia khách mời của nhiều cơ quan báo chí, trong đó có Lao Động TV. Ảnh chụp màn hình
Luật sư Trương Thanh Đức là chuyên gia khách mời của nhiều cơ quan báo chí, trong đó có Lao Động TV. Ảnh chụp màn hình
Luật sư Trương Thanh Đức là chuyên gia khách mời của nhiều cơ quan báo chí, trong đó có Lao Động TV. Ảnh chụp màn hình
Lên top