Luật Dầu khí cần mang đặc thù Dầu khí

Ông Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top