Lời cảm ơn từ phòng trọ của người lao động

Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Nguyễn Phi Thường (bên trái) trao Túi An sinh Công đoàn cho anh Lê Sỹ Dương (Công ty CP Toyota Thăng Long). Ảnh: Hải Anh
Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Nguyễn Phi Thường (bên trái) trao Túi An sinh Công đoàn cho anh Lê Sỹ Dương (Công ty CP Toyota Thăng Long). Ảnh: Hải Anh
Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Nguyễn Phi Thường (bên trái) trao Túi An sinh Công đoàn cho anh Lê Sỹ Dương (Công ty CP Toyota Thăng Long). Ảnh: Hải Anh
Lên top