Liệu pháp mới: Chỉnh sửa gen để chữa ung thư

Emily Whitehead, một trong những bệnh nhân đầu tiên điều trị với Kymriah (ảnh: Centredaily, Los Angeles Times, Welt…)
Emily Whitehead, một trong những bệnh nhân đầu tiên điều trị với Kymriah (ảnh: Centredaily, Los Angeles Times, Welt…)
Emily Whitehead, một trong những bệnh nhân đầu tiên điều trị với Kymriah (ảnh: Centredaily, Los Angeles Times, Welt…)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top