Liên tiếp các vụ giết người man rợ, chuyện gì đang xảy ra?

PGS.TS, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn.
PGS.TS, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn.