Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Liên tiếp các vụ giết người man rợ, chuyện gì đang xảy ra?

PGS.TS, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn.
PGS.TS, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn.