Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tác phẩm và dư luận:

Liên minh sai lầm...