Lịch sử ma túy và những leo thang nguy hiểm

Thuật ngữ ma túy ra đời từ cảm xúc kỳ lạ, huyền ảo, khoái cảm, đê mê, đờ đẫn do những loại “thuốc” này mang lại và cũng rất nhanh chóng khiến con người hoàn toàn lệ thuộc vào chúng (ảnh minh họa, nguồn: stopaddiction.com).
Thuật ngữ ma túy ra đời từ cảm xúc kỳ lạ, huyền ảo, khoái cảm, đê mê, đờ đẫn do những loại “thuốc” này mang lại và cũng rất nhanh chóng khiến con người hoàn toàn lệ thuộc vào chúng (ảnh minh họa, nguồn: stopaddiction.com).
Thuật ngữ ma túy ra đời từ cảm xúc kỳ lạ, huyền ảo, khoái cảm, đê mê, đờ đẫn do những loại “thuốc” này mang lại và cũng rất nhanh chóng khiến con người hoàn toàn lệ thuộc vào chúng (ảnh minh họa, nguồn: stopaddiction.com).