Lên đỉnh Pù Luông tìm Nam trùng thảo

Qua rừng nghiến cổ thụ.
Qua rừng nghiến cổ thụ.
Qua rừng nghiến cổ thụ.
Lên top