Cuộc đời qua ảnh

Lên đỉnh Fansipan

Ga cáp treo xuất phát.
Ga cáp treo xuất phát.