Lê Văn Duyệt - nỗi oan khiên bị kết tội sau khi đã qua đời

Một phần của “mả Ngụy” mà thời Pháp thường gọi là “cánh đồng mồ mả”.  Ảnh tư liệu.
Một phần của “mả Ngụy” mà thời Pháp thường gọi là “cánh đồng mồ mả”. Ảnh tư liệu.