Lễ trưởng thành của người Sán Chỉ

Lễ trưởng thành người Sán Chỉ đặc sắc với tiết mục mặt nạ Kadong.
Lễ trưởng thành người Sán Chỉ đặc sắc với tiết mục mặt nạ Kadong.
Lễ trưởng thành người Sán Chỉ đặc sắc với tiết mục mặt nạ Kadong.
Lên top