Lễ “Trời biết Đất biết” của người Dao quần chẹt

Trước khi bước lên thang dao, Thầy nhập đồng phải bước qua 9 hòn đá được nung đỏ. Đá được đun nóng từ sáng ngày làm lễ, xếp hình zíc zắc thành hai hàng.
Trước khi bước lên thang dao, Thầy nhập đồng phải bước qua 9 hòn đá được nung đỏ. Đá được đun nóng từ sáng ngày làm lễ, xếp hình zíc zắc thành hai hàng.
Trước khi bước lên thang dao, Thầy nhập đồng phải bước qua 9 hòn đá được nung đỏ. Đá được đun nóng từ sáng ngày làm lễ, xếp hình zíc zắc thành hai hàng.
Lên top