Lễ tạ ơn thần nước và rừng thiêng

Người Hà Nhì là một trong những dân tộc có truyền thống khai khẩn ruộng bậc thang và đào mương đắp đập lấy nước, dùng trâu bò cày kéo và làm vườn cạnh nhà. Bà con chủ yếu trồng lúa, có nơi làm ruộng, có nơi làm nương rẫy.  Theo lời anh Chu Che Xá - trưởng thôn Lao Chải, thời xưa khi tổ tiên chọn nơi định cư, có 2 yếu tố quan trọng là nguồn nước tự nhiên và khu rừng. Từ đó, cứ vào mỗi ngày thìn đầu tiên của tháng Giêng âm lịch hằng năm, người dân Hà Nhì thường tổ chức lễ tạ ơn Thần Nước và tạ ơn Rừng Thiêng (lễ Gạ Ma Gio) vì đã cho người dân một cuộc sống ấm no, đủ đầy.
Người Hà Nhì là một trong những dân tộc có truyền thống khai khẩn ruộng bậc thang và đào mương đắp đập lấy nước, dùng trâu bò cày kéo và làm vườn cạnh nhà. Bà con chủ yếu trồng lúa, có nơi làm ruộng, có nơi làm nương rẫy. Theo lời anh Chu Che Xá - trưởng thôn Lao Chải, thời xưa khi tổ tiên chọn nơi định cư, có 2 yếu tố quan trọng là nguồn nước tự nhiên và khu rừng. Từ đó, cứ vào mỗi ngày thìn đầu tiên của tháng Giêng âm lịch hằng năm, người dân Hà Nhì thường tổ chức lễ tạ ơn Thần Nước và tạ ơn Rừng Thiêng (lễ Gạ Ma Gio) vì đã cho người dân một cuộc sống ấm no, đủ đầy.
Người Hà Nhì là một trong những dân tộc có truyền thống khai khẩn ruộng bậc thang và đào mương đắp đập lấy nước, dùng trâu bò cày kéo và làm vườn cạnh nhà. Bà con chủ yếu trồng lúa, có nơi làm ruộng, có nơi làm nương rẫy. Theo lời anh Chu Che Xá - trưởng thôn Lao Chải, thời xưa khi tổ tiên chọn nơi định cư, có 2 yếu tố quan trọng là nguồn nước tự nhiên và khu rừng. Từ đó, cứ vào mỗi ngày thìn đầu tiên của tháng Giêng âm lịch hằng năm, người dân Hà Nhì thường tổ chức lễ tạ ơn Thần Nước và tạ ơn Rừng Thiêng (lễ Gạ Ma Gio) vì đã cho người dân một cuộc sống ấm no, đủ đầy.
Lên top