Cuộc đời qua ảnh

Lễ hội Nghinh Ông Bến Tre

Đoàn thuyền của bà con ngư dân xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã ra đến cửa biển Bình Đại trong ngày Lễ Nghinh Ông.
Đoàn thuyền của bà con ngư dân xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã ra đến cửa biển Bình Đại trong ngày Lễ Nghinh Ông.