Lễ hội bắt vịt làng Vạn Phúc

Anh Nguyễn Văn Độ, người làng, tham gia bắt vịt đã hai năm. Năm ngoái, anh không bắt được con nào còn năm nay anh bắt được hẳn hai con.
Anh Nguyễn Văn Độ, người làng, tham gia bắt vịt đã hai năm. Năm ngoái, anh không bắt được con nào còn năm nay anh bắt được hẳn hai con.
Anh Nguyễn Văn Độ, người làng, tham gia bắt vịt đã hai năm. Năm ngoái, anh không bắt được con nào còn năm nay anh bắt được hẳn hai con.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM