Lễ cấm bản ở Kin Chu Phìn

Các gia đình dâng rượu và lễ vật ở bàn thờ chung và xin bỏ qua những điều không tốt. Sau khi hoàn tất các nghi lễ, họ cùng nhau ăn uống chúc bình an, may mắn, mùa màng bội thu.
Các gia đình dâng rượu và lễ vật ở bàn thờ chung và xin bỏ qua những điều không tốt. Sau khi hoàn tất các nghi lễ, họ cùng nhau ăn uống chúc bình an, may mắn, mùa màng bội thu.
Các gia đình dâng rượu và lễ vật ở bàn thờ chung và xin bỏ qua những điều không tốt. Sau khi hoàn tất các nghi lễ, họ cùng nhau ăn uống chúc bình an, may mắn, mùa màng bội thu.
Lên top