Lật tẩy hành vi đầu độc gia đình hàng xóm bằng lá ngón

Bị can Triệu Chòi Phin. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Bị can Triệu Chòi Phin. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Bị can Triệu Chòi Phin. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Lên top