Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lặng thầm cấp cứu 115

Bác sĩ Trần Thị Phương đang trực điều hành.
Bác sĩ Trần Thị Phương đang trực điều hành.