Lặng người chiêm ngưỡng kiệt tác

Chiêm ngưỡng kiệt tác “Starry Night” (Đêm đầy sao) của danh họa Van Gogh. Bức tranh này đã truyền cảm hứng cho ca sĩ - nhạc sĩ Don Mc Lean sáng tác bài hát “Starry Starry Night”.
Chiêm ngưỡng kiệt tác “Starry Night” (Đêm đầy sao) của danh họa Van Gogh. Bức tranh này đã truyền cảm hứng cho ca sĩ - nhạc sĩ Don Mc Lean sáng tác bài hát “Starry Starry Night”.
Chiêm ngưỡng kiệt tác “Starry Night” (Đêm đầy sao) của danh họa Van Gogh. Bức tranh này đã truyền cảm hứng cho ca sĩ - nhạc sĩ Don Mc Lean sáng tác bài hát “Starry Starry Night”.