Làng nghề có hàng trăm tỉ phú

Tượng Thánh Gióng - một sản phẩm của làng nghề Tống Xá. Ảnh: Hải Nguyễn
Tượng Thánh Gióng - một sản phẩm của làng nghề Tống Xá. Ảnh: Hải Nguyễn
Tượng Thánh Gióng - một sản phẩm của làng nghề Tống Xá. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top