Làng lụa truyền thống 600 năm tuổi hồi sinh và vươn ra thế giới

Bà Nguyễn Thị Diễm, công nhân tại Công ty TNHH Dệt Mã Châu. 
Ảnh: Thanh Chung
Bà Nguyễn Thị Diễm, công nhân tại Công ty TNHH Dệt Mã Châu. Ảnh: Thanh Chung
Bà Nguyễn Thị Diễm, công nhân tại Công ty TNHH Dệt Mã Châu. Ảnh: Thanh Chung
Lên top