Lặng lẽ Cô Thôn Ako Dhong

Không gian thanh bình và êm ả ở buôn Cô Thôn. Ảnh: Thái Hoàng
Không gian thanh bình và êm ả ở buôn Cô Thôn. Ảnh: Thái Hoàng
Không gian thanh bình và êm ả ở buôn Cô Thôn. Ảnh: Thái Hoàng
Lên top