Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cuộc đời qua ảnh

Làng đá Khuổi Kỵ

Một buổi chiều ở làng đá Khuổi Kỵ.
Một buổi chiều ở làng đá Khuổi Kỵ.