Làng Cựu - Vàng son một thuở

Một con nghê đắp bằng vôi vữa nhuốm màu thời gian ở đình làng Cựu.
Một con nghê đắp bằng vôi vữa nhuốm màu thời gian ở đình làng Cựu.
Một con nghê đắp bằng vôi vữa nhuốm màu thời gian ở đình làng Cựu.
Lên top